-- De Oorsprong
-- Karpersoorten
-- Karper ziektes
-- Externe Anatonie
-- Boetes 2016
-- Gedrag Code
-- App-nolagie

Info
=> Karper Gedrag Code (bron www.karperstudiegroep.nl)

KSN Gedragscode

1. Toon respect voor een ieder en ieders eigendom.
2. Veroorzaak geen overlast.
3. Toon respect voor de natuur.
4. Meld calamiteiten en onregelmatigheden bij de gemeente, politie of hengelsportvereniging.
5. Zorg dat je beschikt over alle benodigde vergunningen.
6. Vis alleen met visveilige systemen.
7. Gebruik bij het onthaken en fotograferen altijd een onthaakmat.
8. Houd de vis nat bij het onthaken en fotograferen.
9. Ga verantwoord om met het gebruik van de bewaarzak, landingsnet, weegnet en onthaakmat. Vermijd het overbrengen van visziekten.
10. Zet de karper terug in het water waarin deze is gevangen.
...

Artikelsgewijze Toelichting

1.Toon respect voor een ieder en ieders eigendom....Hiermee wordt primair bedoeld dat men zich aan de 'normale' fatsoensnormen dient te houden zoals die gebruikelijk zijn in onze samenleving. Zo dienen karpervissers bijvoorbeeld geen onrechtmatig gebruik te maken van andermans eigendom (bijv. zonder toestemming vissen op privé terrein). Bovendien zijn karpervissers niet de enige recreanten die aan de waterkant vertoeven. Houd dus ook rekening met andere vissers, watersporters, dagrecreanten, wandelaars etc. Claim geen stekken en profiteer niet — zonder te overleggen — willens en wetens van de inspanningen van collega karpervissers ('stekkenpezen').

2.Veroorzaak geen overlast....In met name woongebieden wordt snel overlast ondervonden, vooral tijdens de nachtelijke uren. Vooral te hard afgestelde beetverklikkers zijn hier debet aan. Dergelijke overlastsituaties kunnen worden voorkomen door de beetverklikkers zachter af te stellen in combinatie met het gebruik van een sounderbox. In de nacht draagt het geluid veel verder dan overdag. Ook kleine stemverheffingen kunnen 's nachts al heel snel als hinderlijk worden ervaren. Voorkom dat andere mensen aanstoot kunnen nemen aan je gedrag....
3.Toon respect voor de natuur....Houd zoveel mogelijk rekening met de flora en fauna. Er is al zoveel verdwenen. Cre&eoml;er bijvoorbeeld geen visstek door het snoeien van bomen en planten en verstoor geen broedende vogels. Behandel ook andere vissoorten dan karper met liefde en respect. Laat ook geen afval achter op je visstek. Ruim ook afval op dat door anderen is achtergelaten. Als karpervisser val je op in je omgeving en wordt je snel verantwoordelijk gehouden voor afval dat op de stek is achtergebleven na je vertrek.
4.Meld calamiteiten en onregelmatigheden bij de gemeente, politie of hengelsportvereniging....Instanties zoals de gemeente, de politie, het waterschap of de hengelsportvereniging hebben tegenwoordig een milieu/calamiteiten telefoon. Door melding te maken van calamiteiten en onregelmatigheden zoals vernieling, overlast, vervuiling en stroperij werk je actief mee aan een beter (leef) milieu. Waarschuw bij vissterfte de visrechthebbende en/of Sportvisserij Nederland. Zij kunnen, indien nodig, passende maatregelen nemen.

5.Zorg dat je beschikt over alle benodigde vergunningen....Zonder de benodigde vergunningen (niet alleen visvergunning maar ook bijv. gebruikersvergunning of toegangsbewijs) ben je in overtreding.

6.Vis alleen met visveilige systemen....Vis alleen met systemen waarbij de karper zich bij lijnbreuk te allen tijde kan bevrijden van lood en lijn. Gebruik geen rigs die de karperbek onnodig schade toebrengen (bijvoorbeeld de bent-hook-rig bij karpers met zachte bekken). Beperk het gebruik van een voorslag tot die specifieke situaties waarin geen andere alternatieven aanwezig zijn.
7.Gebruik bij het onthaken en fotograferen altijd een onthaakmat....Door het gebruik van een goede onthaakmat zal de karper geen onnodig letsel oplopen bij het meten, wegen en fotograferen.

8.Houd de vis nat bij het onthaken en fotograferen....De slijmlaag van de karper is zijn grootste bescherming tegen bacteri&eoml;n, virussen en parasieten. Maak een onthaakmat goed nat voor je de karper er oplegt. Dit geldt tevens voor het gebruik van het weegnet. Droog en ruw materiaal beschadigt in hoge mate de slijmlaag. Bij uitdroging en/of beschadiging kan de karper bezwijken. Voorkom dit dus.

9.Ga verantwoord om met het gebruik van de bewaarzak, landingsnet, weegnet en onthaakmat. Vermijd het overbrengen van visziekten....Bewaar slechts één karper per bewaarzak. Door meerdere karpers in een bewaarzak te bewaren is er grote kans dat de karpers elkaar letsel toebrengen. Een bewaarzak moet goed 'verankerd' zijn. Tevens dient de bewaarzak op een zuurstofrijke plaats te worden weggehangen. Hang een bewaarzak nimmer tussen de waterplanten. Waterplanten onttrekken na het invallen van de duisternis namelijk zuurstof aan het water. Ook op zeer modderige bodems kunnen zeer zuurstofarme situaties ontstaan. Hang een bewaarzak, in verband met golfslag en stroming, nooit in de buurt van harde puntige materialen (zoals bijv. basaltblokken). Ga nooit varen met een boot indien er een bewaarzak met daarin een karper aan bevestigd is. Heb je in een water gevist waar een vissterfte heeft plaats gevonden, ontsmet dan je bewaarzak(ken), weeg- en landingsnet.
10. Zet de karper terug in het water waarin deze is gevangen....Een karper is niet voor niets groot geworden in het water waarin hij rond zwemt. Door verandering van zijn biotoop kan er een levensbedreigende situatie ontstaan voor de karper. Vaak zijn de bekende grote exemplaren ook nog eens 'target' vissen voor veel karpervissers.
Door hen een karper te ontnemen, ontneem je collega vissers ook een stuk plezier in de visserij. Bovendien kan een karper resistent zijn voor ziekten maar evengoed drager zijn en daardoor ziekten meenemen naar het visbestand op het 'nieuwe' water.